Hỗ trợ trực tuyến

0913168980

Hỗ trợ online

Hotline Hotline   Hotline
0913168980
Ms. Phương Ms. Phương   Ms. Phương
0913012110

Thông tin liên hệ

Điện thoại: (028) 37308453

Email: info@kinhbo.com

Giới thiệu

Công ty TNHH Kinh Bố chuyên hoạt động trên 2 mảng chính

1 Kinh doanh các loại xe chuyên dùng: xe xúc, xe đào, xe cẩu, xe thang nâng người làm việc trên cao ... Và các loại máy móc công cụ: máy tiện, máy hay, máy đục số, máy CNC ...

2. Thiết kế, thi công xây dựng và vận hành các  công trình bảo vệ môi trường: xử lý nước thải, xử lý nước cấp và kiểm soát khí thải

 

Chứng nhận giấy phép kinh doanh